De Meerwaarde is een protestants-christelijke school. Het zichtbare en voelbare christelijke karakter van de school resulteert erin dat leerlingen weten wat het christelijk geloof betekent voor hen en de mensen om hen heen.

Gemakkelijk zoeken

De schoolwiki is zo gemaakt dat alles snel te vinden is. Zoek daarom ook vooral op woorden die relevant voor u zijn.