Financiën

Studieboeken zijn op De Meerwaarde gratis. Wel vragen wij een ouderbijdrage voor verschillende schoolzaken.

Studieboeken

De Meerwaarde stelt studieboeken en bijbehorende digitale licenties gratis ter beschikking aan de leerlingen. De school zorgt ervoor dat de juiste boeken op de eerste schooldag voor de leerlingen klaar staan. Ouders hoeven dus zelf geen boeken te bestellen.
De Meerwaarde brengt geen borg in rekening voor het gebruik van de schoolboeken, maar zal eventuele beschadiging of vermissing van studieboeken met verhoging van administratiekosten in rekening brengen bij de ouders. 

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt De Meerwaarde van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2022-2023 is de standaardbijdrage vastgesteld op € 50,00. Dit bedrag is een bijdrage aan verschillende schoolzaken, zoals de schoolverzekering, de informatievoorziening via MEERweten, het gebruik van een kluisje en de kosten voor verplichte projecten en excursies.
Er is een mogelijkheid om gericht een extra bijdrage aan bepaalde schoolactiviteiten te geven. Deze bijdrage wordt vooraf geïnventariseerd. Alle leerlingen kunnen meedoen aan deze activiteiten, ook als ouders de ouderbijdrage niet betalen. De ouderbijdrage geeft De Meerwaarde wel de ruimte om een aantal schoolactiviteiten mogelijk te maken. 
Omdat de school een officiële ANBI-status heeft, is de bijdrage fiscaal aftrekbaar als gift.

Aanvullende schoolkosten

Er zijn activiteiten die geen deel uitmaken van het onderwijsprogramma en die dus niet verplicht zijn, bijvoorbeeld activiteiten per leerjaar of een zwem- en schaatsmiddag. Deze kosten worden apart in rekening gebracht, als de leerling met toestemming van de ouders hieraan deelneemt. De volgende activiteiten en bijbehorende bedragen staan voor schooljaar 2022-2023 gepland:
» Schaatsen of zwemmen (leerjaar 1), € 14,50 tot € 20,00
» Wintersportdag (leerjaar 2), ongeveer € 70,00
» Gala (leerjaar 4), € 12,50
Voor vragen over betalingen en/of facturen is het mogelijk om contact op te nemen met de financiële administratie: administratie@demeerwaarde.nl

Excursieweek
In leerjaar 3 is er een excursieweek voor de leerlingen. De kosten voor de excursieweek brengt de school apart in rekening. De kosten hiervoor variëren van € 150,00 tot € 350,00, afhankelijk van de keuze uit de verschillende excursiemogelijkheden.

Cambridge examen
In leerjaar 4 hebben leerlingen een mogelijkheid zich aan te melden voor het Cambridge examen. Dit kan een internationaal erkend diploma Engels opleveren. Deelname hiervoor is alleen mogelijk na afleggen van een proefexamen in combinatie met een beoordeling door de betreffende docent Engels. De kosten voor dit examen bedragen € 145,00. Van ouders wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 45,00.

Materialen

Binnen de afdelingen BWI, PIE en M&T is het verplicht om een overall of vest (afdeling logistiek) en werkschoenen te dragen. Dit geldt ook voor GT-leerlingen in leerjaar 3 met dit profiel. 

Er wordt uitsluitend werkkleding gebruikt die door de school wordt verstrekt. De kosten hiervoor bedragen tussen € 70,00 en € 80,00 en worden in leerjaar 3 doorberekend aan de ouders.

Binnen de afdeling Groen wordt gewerkt met iPads. Voor de huurkoop van de iPad wordt 25% van de waarde van de iPad in rekening gebracht bij aanvang van leerjaar 3 en leerjaar 4. De overige 50% wordt aan het einde van leerjaar 4 gefactureerd.

Laptop leerjaar 1

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 maken de leerlingen gebruik van een eigen laptop. De laptop wordt gekocht of gehuurd via een extern bedrijf. In de aanschafwaarde of huur is al een bijdrage van school à 125 euro verrekend.

  Schade en Verzekeringen

  De school heeft een aansprakelijkheid– , ongevallen–  en reisverzekering afgesloten.

  De volgende aandachtspunten zijn van belang:

  1. Voor alle artikelen moet in geval van schade of vermissing een originele aankoop bon overlegd kunnen worden. Zonder deze bon wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  2. Het is belangrijk om ter plekke aangifte te doen bij de politie van vermissing of diefstal. Dit bewijs van aangifte heeft de school nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen en in te dienen bij de verzekeraar.
  3. Schade, vermissing of diefstal moeten binnen 1 week na terugkomst op de school gemeld worden bij de afdeling facilitair: facilitair@demeerwaarde.nl.
  4. Voor stages geldt, dat schade aan persoonlijke eigendommen, die niet noodzakelijk zijn voor de stage werkzaamheden, niet vergoed wordt.

  De school is niet aansprakelijk voor opzettelijke schade van leerlingen aan andermans eigendommen. Hiervoor worden de ouders/verzorgers van de betreffende leerling(en) aansprakelijk gesteld.

  Tegemoetkoming schoolkosten

  Voor andere schoolkosten bestaat er alleen voor leerlingen in het voorgezet onderwijs van 18 jaar of ouder de ‘Tegemoetkoming scholieren’. Deze tegemoetkoming is aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie is de DUO-infolijn te bereiken op: 050 599 77 55 of de website van DUO (www.duo.nl).